2%

Drahí rodičia, priatelia, všetci známi i neznámi, ktorí ste sa rozhodli venovať  2% z dane  nášmu občianskemu združeniu, dovoľte aby sme vám poďakovali a tiež priblížili účel na aký budú použité.

Finančné prostriedky z vašich 2%  využijeme na:

  • materiálne vybavenie, hračky a edukačné materiály pre naše centrum
  • rozšírenie terapeutického centra o nové priestory, tak aby sme mohli poskytovať ďalšie služby ľuďom s PAS a ich rodinám
  • školenie a ďalšie vzdelávanie terapeutov
  • pravidelné vedenie podporných rodičovských skupín pre rodičov detí s PAS a inými znevýhodneniami 
  • organizovanie intenzívnych workshopov vedených špičkovými odborníkmi zo zahraničia
  • spolupráca, podpora a vzdelávanie pedagógov, špeciálnych pedagogógov a asistentov pri integrácii a vzdelávaní detí s PAS.

Ak ste sa rozhodli nás podporiť pripájame potrebné tlačivo na stiahnutie TU.

Ďalšie potrebné údaje sú:

Srdce autizmu

Tallerova 4

811 04 Bratislava

IČO 512 093 90

SK31 5600 0000 0051 7372 5002

V mene celého nášho občianskeho združenia, rodín a detí ktoré nás navštevujú  Vám vopred ĎAKUJEME.