Najčastejšie otázky

Prehliadate podľa kategórií

 
Pridal: | Publikoval na: 22 novembra, 2020

Existuje ABA terapia?

Alebo

Aplikovaná behaviorálna analýza a jej využitie pri práci s deťmi s poruchou autistického spektra alebo inými vývinovými poruchami.

Mgr. Ivana Trellová, BCBA

Aplikovaná behaviorálna analýza vychádza z vednej disciplíny nazvanej behaviorálna analýza, čo znamená, že aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je veda.

Aplikovaná behaviorálna analýza nie je terapia pre deti s poruchou autistického spektra (PAS). Jej využitie je možné vidieť v rôznych odvetviach ako je rehabilitácia, psychológia, prevencia, gerontológia, business a iných. Behaviorálna analýza ako veda o správaní nám napomáha pochopiť čo je správanie, ako funguje a ako je ovplyvňované podnetmi z prostredia. Na základe využitia princípov aplikovanej behaviorálnej analýzy, ktorými sú motivácia niečo urobiť, kontrola stimulu, kedy stimul dáva podnet, že dané správanie bude alebo naopak nebude posilnené, posilnenie, čo znamená, že ak po správaní nasleduje nejaký príjemný podnet správanie sa v budúcnosti zopakuje, trest, kedy podnet nasledujúci po správaní spôsobí to, že sa správanie už v budúcnosti nezopakuje a v neposlednom rade vyhasínanie, kedy správanie, ktoré bolo v minulosti posilnené, už posilnené nebude a časom „vyhasne“. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 30 marca, 2020

Vie rozprávať ale od konverzácie to má stále ďaleko?

U niektorých detí s PAS sa s tým denne stretávame. Celé dni si štebocú ako také vtáčatka, vedia si veci pomenovať, niekedy vypýtať to, čo veľmi chcú ale akonáhle sa ich niečo opýtame alebo dáme inštrukciu zopakuj po mne, odvrátia zrak, nohy na plecia a sú späť vo svojich obľúbených aktivitách. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 9 decembra, 2019

Čo pod stromček? Inšpirácie na vianočné darčeky

Darčeky a obdarovanie k Vianociam jednoducho patrí. Niekedy však viac ako nájsť pod stromčekom darček pre seba, je darovať niečo, čo poteší toho druhého.

Mnohé deti píšu Ježiškovi listy, priam zoznamy svojich prianí. Čo ale deti, ktoré takýto list napísať nevedia? Rozhodli sme sa, že Vám aj Jemu trošku pomôžeme a prinášame Vám niekoľko nápadov a inšpirácií. Čítať viac …

Pridal: | Publikoval na: 19 novembra, 2019

Ako naučiť dieťa s autizmom komunikovať prostredníctvom upraveného posunkového jazyka

Deti, ktoré ešte nerozprávajú, sú často veľmi frustrované a vyskytuje sa u nich veľa krát problémové správanie, ktoré je výsledkom toho, že nemôžu požiadať o to, čo chcú. Naopak rodič môže byť frustrovaný správaním, aké ich dieťa má pri vyjadrovaní svojich potrieb.

Používanie posunkového jazyka môže pomôcť dieťaťu rozvíjať komunikáciu. Môže mu poskytnúť spôsob, ako vyjadriť svoje potreby, ktoré nemusia vyjadrovať plačom alebo záchvatmi hnevu, a tak postupne eliminujú frustráciu a podporujú efektívnu komunikáciu.

Posunky sú výborná forma komunikácie u ranných študentov, ktorí nerozprávajú. Jedným z dôvodov je, že posunky sú „prenosné“ a dieťa ich má stále so sebou, na rozdiel od výmenných obrázkov, kde dieťa musí myslieť na to, aby si ich zobralo všade kam ide.

Dvoj – troj ročné dieťa je stále v pohybe, obľubuje aktivity ako skákanie, točenie, šteklenie alebo behanie. Sú to aktivity, ktoré sa ťažšie vyjadrujú obrázkom a pri ktorých sa stráca prirodzenosť a zábava, ak dieťa musí nájsť knihu s obrázkami a vyhľadať obrázok ak chce v aktivite pokračovať.

Používanie posunkov u nevokálnych detí zvyšuje akceptáciu fyzických promptov (pomoci) a zlepšuje zručnosť imitovať. Výskum ukázal, že ak je znak sprevádzaný hovoreným slovom, zlepšuje sa aj vokalizácia.

Viac ako naučiť dieťa, ktoré nerozpráva posunky nájdete v nasledujúcom článku: http://srdceautizmu.sk/wp-content/uploads/2020/09/ako-naučiť-deti-komunikovať-pomocou-posunkov.pdf

Pridal: | Publikoval na: 22 mája, 2019

Posilnenie (odmeny)

Pre učenie nových zručností je dôležitá spolupráca dieťaťa s terapeutom/rodičom. Spolupráca znamená, že dieťa reaguje na naše inštrukcie a je ochotné sa učiť novým veciam.  Z toho dôvodu je motivácia učiť sa neoddeliteľnou súčasťou spolupráce a získavania nových zručností a schopností.

„Čo z toho dieťa bude mať?“ Čítať viac …