Kontakt

Ak máte záujem finančne podporiť našu činnosť….

Občianske združenie Srdce Autizmu je nezisková organizácia, ktorá sa venuje pomoci rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra a ostatnými, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Tak ako je široké autistické spektrum, tak aj služby, ktoré ponúkame sú mnohostranne zamerané, od osvetovej činnosti, cez priamu prácu s deťmi, až po vzdelávanie rodičov, rodinných príslušníkov, učiteľov, vychovávateľov, pedagogických a osobných asistentov a ďalších odborníkov. Vaše finančné dary nám pomôžu naďalej poskytovať tieto služby a týmto skvalitniť život nie len deťom s poruchami autistického spektra , ale aj ich rodinám.

Za akúkoľvek podporu Vám srdečne ďakujeme!

Srdce Autizmu 

Tallerová 4 Bratislava 811 04

Právna forma: občianske združenie

IČO: 512 09 390

DIČ: 212 068 8141

IBAN: SK97 5600 0000 0051 7372 1001

KÓD SWIFT: KOMASK2X

Kontakt

Mgr. Ivana Trellová, BCBA
Email: abaautism123@gmail.com
tel.č.: 0915 141 363