Prednášky a školenia

Pripravované prednášky

Cyklus prednášok o Aplikovanej behaviorálnej analýze pokračuje.  Ďalšie informácie  na našej fb stránke TU.

 

Praktické školenia v malých skupinách

Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť absolvovať konzultačné služby alebo individuálne sedenia so svojimi deťmi, sme pripravili praktické školenia v malých skupinkách. Školenie pozostáva zo 6-8 stretnutí, v skupinke 3 až 5 rodičov a cieľom je prakticky si ukázať učenie komunikácie a spolupráce s dieťaťom. Školenie je určené predovšetkým pre rodičov novo diagnostikovaných detí, ktorí z dôvodu dlhých čakacích dôb, sa nemôžu dostať do centra poskytujúceho behaviorálne služby.

Pre prihlásenie sa a ďalšie informácie napíšte na náš email abaautism123@gmail.com. Do predmetu uveďte PRAKTICKÉ ŠKOLENIA. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Praktické školenia pre rodičov