Pracovná ponuka

Hľadáme človeka do tímu!

Občianske združenie Srdce Autizmu hľadá ABA terapeuta.

ABA terapeut poskytuje behaviorálne služby deťom s PAS a inými vývinovými. Pri priamej práci s deťmi, ABA terapeut využíva princípy, techniky a metódy Aplikovanej Behaviorálnej Analýzy (ABA) pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika s titulom BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Výchovno vzdelávací plán je individualizovaný pre každé dieťa a zahŕňa nácvik komunikácie, akademických zručností, hry, sebaobslužných a sociálnych zručností.

 Kvalifikácia:

 • ukončené štúdium v pedagogike, psychológii alebo im príbuznom odbore (nie je podmienkou)
 • ukončené RBT školenie (registered behavior technician) výhodou

Osobnostné vlastnosti:

 • kreativita
 • trpezlivosť
 • samostatnosť

Náplň práce:

 • Poskytovať priamu vzdelávaciu a behaviorálnu podporu deťom s PAS a iných vývinových porúch v centre alebo v domácom prostredí.
 • Rozvoj a realizácia výučbových postupov k dosiahnutiu výchovných a vzdelávacích cieľov určených certifikovaným behaviorálnym analytikom.
 • Byť zodpovedný za monitorovanie progresu svojích klientov a komunikáciu s rodičmi.
 • Robiť ohodnotenia preferencií a aktuálnych zručností pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika.
 • Zapisovať dáta a udržiavať potrebnú dokumentáciu pre každé dieťa
 • Tvorba dáta formulárov a iných dokumentov na behaviorálne a vzdelávacie účely
 • Asistencia pri vstupnom ohodnotení detí s PAS a inými vývinovými poruchami
 • Tvorba grafov pre výchovno vzdelácie programy
 • Pokračovať vo vzdelávaní v problematike Aplikovanej Behaviorálnej Analýzy a navštevovať školenia a stretnutia s certifikovaným ABA terapeutom

Pracovná doba:

 • 8:30 do 17:00 (flexibilne, podľa preferencii klienta)
 • pracovná doba zahŕňa priamu prácu s dieťaťom plus potrebnú dokumentáciu.

Miesto:

 • Bratislava a okolie

V prípade záujmu, zasielajte Váš životopis s motivačným listom na abaautism123@gmail.com