VIDEO BLOG

Video blog obsahuje krátke teoretické videá na rôzne témy z oblasti používania efektívnych metód a techník z aplikovanej behaviorálnej analýzy ako vedy o správaní a učení.

Učenie komunikácie – Mandov

Pri komunikácií malých detí vidíme 2 hlavné veci. Prvou je motivácia. Deti nám chcú niečo povedať či už to že chcú vodu, keď sú smädné alebo bundu, keď im je zima. Motivácia hrá hlavnú úlohu pri začiatkoch komunikácie. Druhú vec, ktorú vidíme u detí je opakovanie slov. Dieťa sa učí komunikovať tým, že opakuje už počuté. Preto imitácia je veľmi dôležitá pri rozvoji komunikácie. 

Niekoľko info pri učení komunikácie

Učenie Taktov

Takt označuje v behaviorálnej analýze pomenovanie vecí a diania vôkol seba. Je to odpoveď na otázku ČO JE TO? alebo ČO ROBÍ? Obzvlášť učenie činností môže byť náročnejšie nakoľko aby sme danú aktivitu mohli dieťa učiť pomenovať, musí sa v danej chvíli odohrávať. Tu Vám preto ponúkame niekoľko tipov a postupov ako na to.

Ako začať?

Ako učiť?

Správanie

Ak chceme niekomu pomôcť, niečo ho naučiť alebo iným spôsobom modifikovať správanie, musíme v prvom rade vedieť čo je správanie. Vo videu sa dozviete tiež pár info kde a ako sa dá aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) využiť. Ak vám video nestačí viac si môžte prečítať v sekcii ABA/VB.

Čo je správanie?

Funkcie správania

Žiadne problémové správanie neodstránime alebo neznížime natrvalo bez toho, aby sme poznali jeho funkciu. Pozrite edukačné video, v ktorom je jasne, stručne vysvetlené aké funkcie správania poznáme.

Prečo robíme to čo robíme? Aký je dôvod nášho správania?

Prečo učiť posunky

Prečo učiť (zatiaľ) nevokálne deti posunky? Aj keď dieťa ešte nerozpráva, pomocou posunkou/gést vie vyjadriť svoje želania a potreby, čím sa znižuje frustrácia tak ako u neho tak aj u rodiča. Vytvára si komunikačný vhťah s rodičom. A hlavne, hra a učenie sa nových vecí ma zrazu interaktívny charakter.

Učenie posunkov pri hre