Občianske združenie Srdce Autizmu

Združenie Srdce Autizmu vzniklo v roku 2018 a má za cieľ podporiť a ochraňovať zdravie detí so zdravotným znevýhodnením (v ďalšom texte ZZ), formou vzdelávania detí a ich rodičov, ako aj poskytovania poradenstva a konzultácií rodinám detí a osôb so ZZ a podporovanie edukačných a liečebných postupov zahŕňajúcich spoluprácu slovenských, ale aj zahraničných odborníkov.

Združenie spolupracuje hlavne s odborne vyškolenými ABA terapeutmi, pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika Mgr. Ivany Trellovej, PhD., BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Služby, ktoré so spolupracujúcimi subjektami Srdce autizmu poskytuje zahŕňa individuálne sedenia, konzultácie a tiež odborné prednášky pre rodičov a odbornú verejnosť, vďaka ktorým sa zvyšuje povedomie o ABA.

Darujte nám 2% z daní

Drahí rodičia, priatelia, všetci známi i neznámi, ktorí ste sa rozhodli venovať  2% z dane  nášmu občianskemu združeniu, dovoľte aby sme vám poďakovali a tiež priblížili účel na aký budú použité.

Viac o darovaní 2%

Náš tím

Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA
Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBAštatutár OZ Srdce autizmu, ABA supervízor
Študovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite J. Á. Komenského v Bratislave a Aplikovanú behaviorálnu analýzu na FIT (Florida Institute of Technology)…
Mgr. Dominika Palušová
Mgr. Dominika PalušováABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika so zameraním na špeciálnopedagogické poradenstvo a pedagogiku sluchovo postihnutých.
Ing. Eva Uhlíková
Ing. Eva UhlíkováABA terapeut
Vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave. Niekoľko rokov žila a pracovala v zahraničí a po návrate domov som absolvovala masérsky kurz a venovala sa masážam a cvičeniam pre tehotné ženy. S príchodom svojich dvoch dcér sa začala intenzívne zaujímať o výchovu a vzdelávania.
PaedDr. Katarína Hucková
PaedDr. Katarína Hucková ABA terapeut
Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 2018 na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagogika a poradenstvo mentálne postihnutých.
Mgr. Lenka Družkovská
Mgr. Lenka Družkovská ABA terapeut
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia vyštudovala v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na UK v roku 2018.
Bc. Martina Sáričková
Bc. Martina SáričkováABA terapeut
Bakalárske štúdium ukončila na Prešovskej univerzite v Prešove a aktuálne si vedomosti ďalej prehlbuje na magisterskom štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore špeciálna pedagika a poradenstvo.
Mgr. Iveta Tomková
Mgr. Iveta TomkováABA terapeut
Študovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a špeciálnu pedagogiku so zameraním na pedagogiku psychosociálne narušených na Prešovskej univerzite v Prešove. S deťmi s poruchami autistického spektra (PAS) a inými vývinovými poruchami (napr. ADHD, FASD), začala …
PaedDr. Ivana Králiková, RBT
PaedDr. Ivana Králiková, RBTABA terapeut
V roku 2019 ukončila vysokoškolské štúdium špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore pedagogika mentálne postihnutých a špeciálnopedagogické poradenstvo.
NÁŠ TÍM

Aký ten autizmus vlastne je?
Článok pani Elexhauserovej – maminky chlapčeka s autizmom

Dnes som našla tento obrázok, presne taký je AUTIZMUS. Stret dvoch rozdielnych svetov, kde sa jedna strana snaží žiť náš “normálny” život, a ta druhá chápať niečo možno mysľou neuchopiteľné ale srdcom vítané. Je to ako žiť s bytosťou z inej planéty, ktorá je svojou jednoduchosťou a pravidelnosťou diania okolo čarovná. Vcítiť sa do pocitov a potrieb niekoho, kto vám ich nevie presne vyjadriť či pomenovať je náročné, autizmus je každodenný rébus otázok a hľadania odpovedí. Zvykli sme si veci, ktoré nie sú bežné nazývať poruchou, ja by som to pomenovala ako výzvu, výzvu v odhodlanie spojiť a začleniť dieťa s inakosťou do spoločnosti, ktorá funguje v určitých normách, pravidlách, ktoré sa často vymykajú chápaniu detí s PAS. Kto určil, že hlasné spievanie na ihrisku je zakázané, že keď máte chuť behať hore-dole 100krát je to divné, alebo keď vám niekto ako osoba nesadne a ignorujete ho, tak je to neslušné? Koľko vecí nás bežných zväzuje len preto ,čo sa patrí a čo nie. Život s autizmom, napriek tomu, že nie je ľahký ma naučil vidieť krásu v pohybe listov vo vetre, príjemnému pocitu dotyku vody, či piesku, tomu, že emócie máme nato aby sme ich používali a nie zadržiavali a hlavne tomu, že byť iný, akýkoľvek, nie je hanba a vo všetkom sa dá nájsť krása, pokiaľ chceme. Lebo koľko lásky dáme, toľko aj dostaneme, nech je forma akákoľvek.

Pre mňa je autizmus ako rozprávka, život mimo realitu, s malým princom, ktorý hľadá svoje miesto na tejto planéte, potrebuje nato pomoc a veľa lásky. On vám zato otvorí dvere do svojho sveta a ten klasický sa vám už nikdy nebude zdať taký ako predtým.

Kútik pre deti

Galéria

Naše priestory

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM