Občianske združenie Srdce Autizmu

Združenie Srdce Autizmu vzniklo v roku 2018 a má za cieľ podporiť a ochraňovať zdravie detí so zdravotným znevýhodnením (v ďalšom texte ZZ), formou vzdelávania detí a ich rodičov, ako aj poskytovania poradenstva a konzultácií rodinám detí a osôb so ZZ a podporovanie edukačných a liečebných postupov zahŕňajúcich spoluprácu slovenských, ale aj zahraničných odborníkov.

Združenie spolupracuje hlavne s odborne vyškolenými ABA terapeutmi, pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika Mgr. Ivany Trellovej, PhD., BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Služby, ktoré so spolupracujúcimi subjektami Srdce autizmu poskytuje zahŕňa individuálne sedenia, konzultácie a tiež odborné prednášky pre rodičov a odbornú verejnosť, vďaka ktorým sa zvyšuje povedomie o ABA.

Darujte nám 2% z daní

Drahí rodičia, priatelia, všetci známi i neznámi, ktorí ste sa rozhodli venovať  2% z dane  nášmu občianskemu združeniu, dovoľte aby sme vám poďakovali a tiež priblížili účel na aký budú použité.

Viac o darovaní 2%

Podporili nás

Náš tím

Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA štatutárka oz Srdce Autizmu, ABA supervízorka

PaedDr. Katarína Hucková

ABA terapeutka

PaedDr. Ivana Králiková, RBT

ABA terapeutka

Mgr. Dominika Macková

ABA terapeutka

Mgr. Martina Sáričková

ABA terapeutka

Mgr. Iveta Tomková

ABA terapeutka

Ing. et Bc. Eva Uhlíková

ABA terapeutka

Mgr. Lenka Nadáyi

ABA terapeutka

Jana Haramiová

ABA terapeutka

Náš tím

Kútik pre deti

Galéria

Naše priestory

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM