Úvod intervencie – Ako začať pracovať s dieťaťom?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenia sa rodič dozvie ako si pripraviť prostredie na učenie nových zručnosti, ako si popri ďalším povinnostiam v domácnosti vytvoriť čas na dieťa, ako ohodnotiť aktuálne zručnosti a bariéry, ktoré dieťaťu bránia v učení a čo učiť ako prvé. Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 30.6.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Pre prihlásenie sa na školenie, kliknite na ikonku „prihlásiť sa“.

 

 

 

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.


Učenie komunikácie I – Ako naučiť dieťa vyjadriť čo chce?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie podľa čoho vyberať alternatívnu formu komunikácie v prípade, že vokálna reč absentuje, ktoré slová učiť ako prvé, ako pripraviť aktivity na učenie komunikácie.  Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 6.7.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Pre prihlásenie sa na školenie, kliknite na ikonku „prihlásiť sa“.

 

 

 

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.


Učenie komunikácie II – Ako naučiť dieťa vyjadriť čo chce?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie ako učiť a rozvíjať komunikáciu, ako použiť efektívne prompty (nápovedy), ako reagovať na problémové správanie ak dieťa niečo chce (komunikačná fuknkcia), ako zvyšovať a posilňovať vokalizáciu.  Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 13.7.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Pre prihlásenie sa na školenie, kliknite na ikonku „prihlásiť sa“.

 

 

 

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.


Inštruktážna kontrola pri učení – Ako docieliť, aby sa dieťa chcelo učiť?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie čo je to posilnenie správania a ako princíp posilnenia využiť pri učení nových zručností. Zároveň sa rodič dozvie čo je to intruktážna kontrola a prečo je dôležitá pri učení, ako nadobúdnuť inštruktážnu kontrolu, s akými inštrukciami začať, ako postupne zvyšovať obtiažnosť a kvantitu inštrukcií (požiadaviek). Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 27.7.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Pre prihlásenie sa na školenie, kliknite na ikonku „prihlásiť sa“.

 

 

 

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.


Nácvik hygienických návykov – Ako odstrániť plienky?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie kedy je dieťa pripravené na odplienkovanie, kroky odplienkovanie, kedy je vhodné učiť pýtať sa toaletu, čo robiť ak nehody pretrvávajú. Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 30.6.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Pre prihlásenie sa na školenie, kliknite na ikonku „prihlásiť sa“.

 

 

 

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.


Problémové správanie I – Ako zistiť prečo sa tak dieťa správa?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie rozdiel medzi topografiou a funkciou správania, ako správane identifikovať funkciu (dôvod) správania, ako nájsť spúšťače správania, ako zistiť čo v prostredí posilňuje výskyt problémového správania. Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 30.6.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Pre prihlásenie sa na školenie, kliknite na ikonku „prihlásiť sa“.

 

 

 

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.


Problémové správanie II – Ako eliminovať výskyt problémové správanie?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie rozdiel medzi proaktívnymi a reaktívnymi stratégiami riešenia problémového správania, kedy a ako reagovať na problémové správanie, ako identifikovať absentujúce zručnosti, ktoré si dieťa nahrádza problémovým správaním a ako tieto zručnosti učiť. Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 30.6.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Pre prihlásenie sa na školenie, kliknite na ikonku „prihlásiť sa“.

 

 

 

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.


Učenie imitácie – Ako naučiť dieťa učiť sa z prirodzeného prostredia?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie prečo je učenie imitácie dôležité a kedy s učením imitácie začať, čo učiť ako prvé, ako učiť imitáciu a aké prompty (nápovedy) používať, ako generalizovať naučenú imitáciu do bežných aktivít, ako rozvíjať spontánnu imitáciu. Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 30.6.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Pre prihlásenie sa na školenie, kliknite na ikonku „prihlásiť sa“.

 

 

 

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.