• 2017 – Vzdelávací seminár – Oblasť aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a Montessori filozofia
 • 2017 – Vzdelávací seminár – Oblasť Geografia, Zoológia, Botanika a Montessori filozofia
 • 2017 – Vzdelávací seminár – Oblasť materinský jazyk a Montessori filozofia
 • 2019 – Vzdelávací seminár – Oblasť Matematika – Aritmetika I.,II. a Montessori filozofia
 • 2020 – ADHD – ako s ním pracovať v praxi
 • 2021 – Senzorické hry
 • 2021 – Inovačné vzdelávanie: Pedagogický asistent v praxi
 • 2022 – Senzorická terapia u detí
 • 2022 – Ako rozvíjať grafomotoriku dieťaťa podľa princípov M.Montessori
 • 2023 – Grafomotorika hravo 1.časť
 • 2023 – Ako komunikovať s nehovoriacim dieťaťom
 • 2023 – Řešení problémového chování u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami dle metodiky ABA
 • 2023 – Optimální nastavení programu pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku I
 • 2023 – Výuka mandu – žádostí u dítěte s PAS
 • 2023 – Kurz prvej pomoci
 • 2023 – pasSEMESTER Intenzívní on-line vzdělávání „PAS problematiky“