Vzdelávací seminár – Oblasť aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a Montessori filozofia, Štarková – 2017

Vzdelávací seminár – Oblasť Geografia, Zoológia, Botanika a Montessori filozofia, Štarková –  2017

Vzdelávací seminár – Oblasť materinský jazyk a Montessori filozofia, Štarková –  2017

Vzdelávací seminár – Oblasť Matematika – Aritmetika I.,II. a Montessori filozofia, Štarková – 2019

ADHD – ako s ním pracovať v praxi, PhDr. Eva Baková – 2020

Senzorické hry, Mgr. Art Linda van Dahlen – 2021

Inovačné vzdelávanie: Pedagogický asistent v praxi – 55h, Inklucentrum – 2021

Senzorická terapia u detí, 8h, Mgr. Art Linda van Dahlen – 2022

Ako rozvíjať grafomotoriku dieťaťa podľa princípov M.Montessori, Mgr. Maria Kozelková, PhD. -2022

Grafomotorika hravo 1.časť, Mgr. Katarína Kubasová – 2023

Ako komunikovať s nehovoriacim dieťaťom. PhDr. Dana Buntová, PhD. – 2023

Kurz prvej pomoci – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  – 2023