Inštruktážna kontrola pri učení – Ako docieliť, aby sa dieťa chcelo učiť?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie čo je to posilnenie správania a ako princíp posilnenia využiť pri učení nových zručností. Zároveň sa rodič dozvie čo je to intruktážna kontrola a prečo je dôležitá pri učení, ako nadobudnúť inštruktážnu kontrolu, s akými inštrukciami začať, ako postupne zvyšovať obtiažnosť a kvantitu inštrukcií (požiadaviek). Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 27.7.2022 od 13:30 – 15:00 hod. Registrácia ukončená (nový termín školenia bude zverejnený neskôr)

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.

Prihlásiť sa