Inštruktážna kontrola pri učení – Ako docieliť, aby sa dieťa chcelo učiť?

Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie čo je to posilnenie správania a ako princíp posilnenia využiť pri učení nových zručností. Zároveň sa rodič dozvie čo je to intruktážna kontrola a prečo je dôležitá pri učení, ako nadobudnúť inštruktážnu kontrolu, s akými inštrukciami začať, ako postupne zvyšovať obtiažnosť a kvantitu inštrukcií (požiadaviek). Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 23.8.2022 od 17:00 – 18:30 hod. Prihlasovanie je už uzatvorené

Forma: online cez Zoom (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba; (Klienti centra Srdce Autizmu – poplatok 10 Eur bude pripočítaný v najbližšej faktúre po absolvovaní školenia)

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.

Prihlásiť sa