Sociálne skupinky

AUTIZMUS A SOCIÁLNE ZRUČNOSTI Oboznámenie sa s pravidlami v úvode stretnutia. Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinová porucha charakterizovaná narušením v oblasti sociálnej komunikácie a interakcie a tiež prítomnosťou repetitívnych a stereotypných prejavov správania. Deti s autizmom

Ako naučiť dieťa reagovať na meno?

(Dr. Mary Lynch Barbera – The verbal behavior approach) Jednou z možností ako naučiť dieťa reagovať na meno je prestať ho používať spolu s inštrukciou. Neustále používanie mena s požiadavkou, je meno párované s negatívnou skúsenosťou: Matej,

Prečo učiť posunky

Prečo učiť (zatiaľ) nevokálne deti posunky? Aj keď dieťa ešte nerozpráva, pomocou posunkov/gést vie vyjadriť svoje želania a potreby, čím sa znižuje frustrácia tak ako u neho tak aj u rodiča. Vytvára si

Funkcie správania

Žiadne problémové správanie neodstránime alebo neznížime natrvalo bez toho, aby sme poznali jeho funkciu. Pozrite edukačné video, v ktorom je jasne, stručne vysvetlené aké funkcie správania poznáme.

Správanie

Ak chceme niekomu pomôcť, niečo ho naučiť alebo iným spôsobom modifikovať správanie, musíme v prvom rade vedieť čo je správanie. Vo videu sa dozviete tiež pár info kde a ako sa dá aplikovaná behaviorálna

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM
Go to Top