Učenie Taktov

Takt označuje v behaviorálnej analýze pomenovanie vecí a diania vôkol seba. Je to odpoveď na otázku ČO JE TO? alebo ČO ROBÍ? Obzvlášť učenie činností môže byť náročnejšie nakoľko aby sme danú aktivitu

5 krokov k získaniu pozornosti

Sally Rogers vo svojej knihe ponúka pre rodičov niekoľko rád, ako zvýšiť pozornosť u svojho dieťaťa. My sme tieto rady zobrali a pre Vás spracovali v krátkej prezentácii.

Učenie komunikácie – Mandov

Pri komunikácií malých detí vidíme 2 hlavné veci. Prvou je motivácia. Deti nám chcú niečo povedať či už to že chcú vodu, keď sú smädné alebo bundu, keď im je zima. Motivácia hrá

Existuje ABA terapia?

Aplikovaná behaviorálna analýza vychádza z vednej disciplíny nazvanej behaviorálna analýza, čo znamená, že aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je veda. Aplikovaná behaviorálna analýza nie je terapia pre deti s poruchou autistického spektra (PAS). Jej využitie je možné

Ľudské správanie

Správanie je všetko čo človek urobí alebo povie. Správanie má jednu alebo viac merateľných dimenzií. Merať môžeme: Frekvenciu správania – ako často sa správanie objaví. Napr. koľko krát sa žiak počas hodiny prihlási

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM
Go to Top