Darujte nám 2% z daní

Drahí rodičia, priatelia, všetci známi i neznámi, ktorí ste sa rozhodli venovať  2% z dane  nášmu občianskemu združeniu, dovoľte aby sme vám poďakovali a tiež priblížili účel na aký budú použité.

Na čo využijeme Vaše 2 %

Finančné prostriedky z vašich 2%  využijeme na:

 • materiálne vybavenie, hračky a edukačné materiály pre naše centrum;
 • rozšírenie terapeutického centra o nové priestory, tak aby sme mohli
  poskytovať ďalšie služby ľuďom s PAS a ich rodinám;
 • školenie a kontinuálne vzdelávanie terapeutov;
 • pravidelné vedenie podporných rodičovských skupín pre rodičov
  detí s PAS a inými znevýhodneniami;
 • organizovanie intenzívnych workshopov vedených špičkovými
  odborníkmi zo zahraničia;
 • spolupráca, podpora a vzdelávanie pedagógov, špeciálnych pedagógov
  a asistentov pri integrácii a vzdelávaní detí s PAS.

Ako môžete 2% darovať?

Ak ste sa rozhodli nás podporiť pripravili sme pre vás predpripravené tlačilo. Je potrebné ho vyplniť a spolu s potvrdením od vášho zamestnávateľa (ak ste zamestnanec) poslať ho poštou na váš daňový úrad.

Tlačivo aj s potvrdením môžete poslať aj elektronicky cez portál finančnej správy. Elektronicky ho musia poslať živnostníci a firmy, ktorí už musia komunikovať so štátom len elektronicky.

Prispieť môžete aj 3% z vašich daní. Musíte sa však preukázať potvrdením o vykonaní dobrovoľníckej činnosti v trvaní minimálne 40 hodín.

Obchodné meno: Srdce Autizmu
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Tallerova 2/4, 811 04 Bratislava
IČO: 512 093 90
IBAN: SK31 5600 0000 0051 7372 5002

Stiahnuť predvyplnené tlačivo

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM