Spolupráca znamená, že dieťa reaguje na naše inštrukcie a je ochotné sa učiť novým veciam.  Z toho dôvodu je motivácia učiť sa neoddeliteľnou súčasťou spolupráce a získavania nových zručností a schopností.

„Čo z toho dieťa bude mať?“

Inštrukcie musia byť spájané s posilnením. Posilnenie nasleduje po správaní a má za následok, že dané správanie sa v budúcnosti znova zopakuje. Ak sa dieťa hodí o zem v obchode, a mama mu nakoniec kúpi hračku, ktorú chcem (len aby si v obchode nerobila hanbu), správanie (hodenie sa o zem) bolo reakciou mami posilnené (kúpou novej hračky), čo spôsobí, že správanie sa v budúcnosti zopakuje. Tým istým princípom funguje aj učenie nových zručností. Ak chcete, aby dieťa pri prechádzke vonku kráčalo pri Vás, správanie (kráčanie pri Vás) musí  byť posilnené. Ak dieťa uteká od Vás, behá po chodníku, toto správanie je niečím posilňované, keďže sa opakovane objavuje. Môže byť posilňované príjemným pocitom z rýchleho behu, z Vašej reakcie keď na neho zakričíte, alebo je jednoducho posilňované únikom od Vás. Ak chcete, aby pri Vás kráčalo, je dôležité nájsť niečo, čo má väčšiu hodnotu ako aktuálne posilnenie, ktoré získava utekaním. Preto deti, ale aj každý z nás nerobí veci len tak pre nič za nič.

ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ O POSILNENIACH?

Akú majú hodnotu pre dieťa? Preferovaný predmet nemusí nevyhnutne fungovať ako posilnenie. Ak niekto preferuje slané veci v porovnaní so sladkými, alebo sa dieťa radšej hrá s vláčikom než s kockami, nemusí to znamenať, že pre slanú tyčinku alebo vláčik bude dieťa pri Vás kráčať ak ste na prechádzke, alebo pri Vás sedieť ak mu čítate rozprávku. Znamená to, že to má rado, ale hodnota je príliš nízka na to, aby za to vykonalo činnosť, ktorú neobľubuje. Ale preferované veci môžu fungovať ako posilnenie ak motivácia je dosť silná. Spýtajte sa „ako veľmi to dieťa chce?“. Ak vidíte, že sa dieťa naťahuje za autíčkom, skôr bude s Vami spolupracovať, aby dostalo autíčko, než keď mu budete ponúkať piškóty. Aj keď piškóty má rado. Hodnota posilnení sa mení často, niekedy z minúty na minútu. Ak sa dieťa hodinu hrá s autíčkom, hodnota autíčka klesá, nastáva presýtenie. O autíčko už stráca záujem. Predstavte si Váš obľúbený dezert. Čo všetko by ste boli ochotný preň spraviť? A čo ak Vám poviem, že ho teraz budete jesť každý deň, celý mesiac, rok a možno aj viac…

Je správanie posilnené okamžite po jeho výskyte? Správanie, ktoré je posilnené ihneď sa bude opakovať častejšie než správanie, ktoré je posilnené neskôr. Povedzme si príklad. Učíte dieťa správne používať toaletu. Jedného dňa Vaše dieťa konečne urobí potrebu do záchoda. Ste nadšený a utekáte do kuchyne po cukrík, ktorý má tak rád. Vrátite sa do kúpelne kde dieťa si už umýva ruky a vy mu dáte cukrík. Čo ste posilnili? Používanie toalety alebo umývanie rúk? Posilnite správanie počas toho ako ho dieťa vykonáva. Posilnite sedenia za stolom vo chvíli, keď tam dieťa sedí, ak je to to čo chcete dieťa naučiť.

Ako často je správanie posilňované? Nové správanie, ktoré je posilnené často, sa bude vyskytovať často. Správanie, ktoré je posilnené zriedkavo, sa bude znižovať alebo sa nakoniec prestane vyskytovať (princíp vyhasínania). Platí to pre správanie, ktoré chceme zvýšiť (žiadúce správanie), ale aj pre správanie, ktoré chceme znížiť (nežiadúce správanie). Z toho vyplýva, že pri učení nových zručností je dôležité posilňovať každý výskyt daného správania. Ak učíte dieťa, aby nekričalo, ak chce, aby ste s ním niekam išli, posilníte každý výskyt komunikácie „poď so mnou“, tým že s ním pôjdete. Ale to neznamená, že teraz bude dieťa dostávať lentilku vždy keď si sadne ku stolu. Správanie, ktoré je už naučené budete potom posilňovať zriedkavo, aby ste jeho výskyt uchovali. Je však dôležité posilnenia odstraňovať pomaly a dôsledne, len tak naučené správanie nezanikne a uchová sa.

Aké je množstvo/rozsah posilnení? Ak Vám poviem, aby ste robili na ropných vrtoch za 500EUR mesačne alebo za 10 000EUR mesačne, kedy sa skôr na prácu prihlásite? Ak je správanie/zručnosť, ktorú od dieťaťa vyžadujete príliš ťažká, alebo nová, posilnenie musí byť lepšie, väčšie. Tomu sa hovorí diferenciálne posilňovanie. Preto si najlepšie posilnenia nechávajte na učenie nových zručností. Ak dieťa má rado len málo vecí, tak zvýšte množstvo, ktoré dieťaťu ponúknete. Ak Vám dieťa pomenuje mačku v knihe, ktorú ju už pár dní učíte, správanie (pomenovanie mačky) posilnite dlhým a bláznivým šteklením. Ak si dieťa posunkom vyžiada čokoládu, posilníte túto komunikáciu tým, že mu dáte kúsok čokolády. Ale ak jedného dňa príde a povie „čoko“, mali by ste ho entuziasticky pochváliť a dať mu viac kúskov čokolády.

Čo musia vykonať na to, aby posilnenie získali? Deti majú tendenciu lepšie spolupracovať ak správanie/inštrukcie, ktoré od nich vyžadujeme je/sú jednoduché. „Čo musím urobiť, aby som dostal loptičku?“ Stáva sa, že dieťa sa s Vami hrá, skladá skladačku a vo chvíli, keď vytiahnete obrázky na pomenovanie, dieťa sa postaví a odíde. Prečo? Hrať sa so skladačkou je jednoduché a možno aj zábavné. Ale pomenovať obrázky už zábava nie je. Úsilie, ktoré dieťa musí vynaložiť na to, aby získalo posilnenie je vyššie. Pri hre, získava posilnenie neustále, ale pri pomenovaní obrázkov, dostane pochvalu po 7 až 10 správne zodpovedaných obrázkov. Preto je dôležité prispôsobiť posilnenie námahe, ktorú dieťa musí vynaložiť.

AKÉ POSILNENIA SÚ NAJLEPŠIE?

Také, ktoré viete dávať v malých množstvách,  lebo ich viete dávať častejšie a nemusíte sa báť, že sa ich dieťa presýti.

Také, ktoré miznú samé, lebo nemusíte dieťaťu nič brať, ale práve naopak len mu dávať. Ak ho posilníte autíčkom, na to, aby ste jeho správanie znova posilnili, musíte autíčko od neho zobrať v porovnaní, ak správanie posilníte bublinami, ktoré miznú samé.

POSILNENIE ALEBO ÚPLATKÁRSTVO?

„Prečo by som ho mal uplácať?“

Posilnenie nasleduje po správaní. Vo väčšine prípadov vedome posilňujete žiadúce správanie po jeho výskyte. (v iných prípadoch, nevedome posilňujete nežiadúce správanie)

Úplatkárstvo nastane, ak po výskyte nežiadúceho správania, ponúknete obľúbenú vec/činnosť, aby ste zastavili nežiadúce správanie.

Inštrukcia: „uprac hračky“   ….  dieťa uprace hračky  …. „šikovný chlapec, poď pozerať Tom a Jerry“ (posilnenie)

Inštrukcia: „uprac hračky“   …..    krik, plač   ….    „pustím ti Tom a Jerry, len uprac“ …..   dieťa uprace hračky a má Tom a Jery   (úplatkárstvo)

Mgr. Ivana Trellová, BCBA