Prečo učiť (zatiaľ) nevokálne deti posunky? Aj keď dieťa ešte nerozpráva, pomocou posunkov/gést vie vyjadriť svoje želania a potreby, čím sa znižuje frustrácia tak ako u neho tak aj u rodiča. Vytvára si komunikačný vzťah s rodičom. A hlavne, hra a učenie sa nových vecí ma zrazu interaktívny charakter.