Pri komunikácií malých detí vidíme 2 hlavné veci. Prvou je motivácia. Deti nám chcú niečo povedať či už to že chcú vodu, keď sú smädné alebo bundu, keď im je zima. Motivácia hrá hlavnú úlohu pri začiatkoch komunikácie. Druhú vec, ktorú vidíme u detí je opakovanie slov. Dieťa sa učí komunikovať tým, že opakuje už počuté. Preto imitácia je veľmi dôležitá pri rozvoji komunikácie.