PREDNÁŠKA A DISKUSIA

Občianske združenie Vás pozýva na PREDNÁŠKU  s názvom “Súrodenci a ich vzťah na ceste s autizmom” – čo prežívajú, ako to vnímajú a čo potrebujú.

Kedy: 24.06.2023 Čas: 9:00 – 12:00;  Registrácia: od 8:30

Kde: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava (budova Slovenská inovačná a energetická agentúra – SIEA)

Prednáška je ZDARMA. Poznámka: Občianske združenie uvíta dobrovoľný finančný príspevok na účely združenia a podporu jeho aktivít. Prispieť môžete ľubovoľnou (aj 1 Eur) na účet IBAN: SK97 5600 0000 0051 7372 1001, do poznámky uveďte „dar“ alebo v hotovosti na mieste prednášky.

Parkovanie: Parkovanie bude k dispozícii za budovou SIEA cca 20 miest, vstup je cez rampu, ktorá sa otvorí automaticky. Zároveň, na terase pred vchodom do budovy bude k dispozícii cca 25 miest. Možné je zaparkovať aj v okolí na sídlisku, alebo pred predajňou Lidl. Prístup s autom je do budovy SIEA z Pažítkovej ulice.

Rozmýšľali ste niekedy čo prežívajú súrodenci detí so zdravotným postihnutím a aký to má dopad na ich život a mentálne zdravie? Ako vnímajú celú situáciu a ako to ovplyvňuje ich postoj k súrodencovi so zdravotným postihnutím, k rodičom, vzťahy v kolektív rovesníkov a kamarátstvo. Ako vnímajú svoje postavenie v rodine? Častokrát sa práve oni stávajú pomocníkom pri starostlivosti o svojho súrodenca s postihnutím už od útleho detstva a neskôr aj jeho opatrovníkom.

Toto bol aj prípad Mishky Sibert, ktorá od svojich 9 rokoch pomáhala rodičom s výchovou a starostlivosťou jej neverbálneho brata Samka.  Mishka je na ceste so Samkovým autizmom už skoro 21 rokov a chápe výzvy, ktoré rodiny zažívajú denne z prvej ruky. Svoje cenné skúsenosti z pohľadu súrodenca, ktorý prežíva všetky radosti aj strasti zdieľa prostredníctvom svojej práce ako koučka, autorka knihy o súrodencoch a autizme a prednášok po celom svete. Jej cieľom je pomôcť rodinám žiť plnohodnotný, úspešný a šťastný život na ceste s autizmom. Prednáška na tému “Súrodenci a ich vzťah na ceste s autizmom” Vám pomôže pochopiť vzťah Vašich detí a pohľad zo strany súrodenca na zdravotné postihnutie akým je aj autizmus, výzvy, ktoré prináša a ako podporiť Vaše deti a pomôcť im vytvoriť zdravý, šťastný a harmonický vzťah.

Prihlásiť sa

Občianske združenie Vás pozýva na DISKUSIU s názvom „Súrodenci súrodencom : Zdieľanie zážitkov a pocitov na ceste s autizmom“

Kedy: 23.06.2023 Čas: 16:00 – 18:00;  Príchod: od 15:40

Kde: Štúrová 6, Bratislava (2. poschodie)

Diskusia je ZDARMA.

V piatok sa bude konať samostatné súkromné stretnutie súrodenca – Mishky – so súrodencami detí so zdravotným postihnutím, kde Vaše deti môžu v bezpečnom, neformálnom a uvoľnenom prostredí zdieľať svoje emócie, myšlienky a zážitky s ostatnými súrodencami na podobnej ceste a tak nájsť pochopenie a podporu.

Prihlásiť sa