Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme, že sa zaujímate o spracovanie vašich osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú všetky postupy pri získavaní, spracovaní, uchovávaní, vyhodnocovaní a mazaní vašich údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) vydávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a tiež v súlade Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kto sme

Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú získavanie, uchovávanie, sprístupnenie, spracovanie a zmazanie osobných údajov v systémoch Prevádzkovateľa.

Vymedzenie základných pojmov

V týchto Zásadách používame na niektorých miestach pojmy, slová alebo slovné spojenia, ktoré majú rovnaký alebo podobný význam v celom texte týchto Zásad.

 • Webové stránky – sú webové stránky prevádzkované Prevádzkovateľom. Adresa webových stránok je www.srdceautizmu.sk.
 • Užívateľ a/alebo Užívatelia a/alebo Dotknutá osoba – je akákoľvek osoba, ktorá navštívi ktorúkoľvek z Webových stránok a tiež osoba, ktorá dala súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto Zásad na konkrétny účel.
 • Účet a/alebo Profil – je súbor informácií na základe súhlasu Užívateľa, ktorý o Užívateľovi ukladáme, spracúvame, vyhodnocujeme na základe týchto Zásad. Užívateľ má kedykoľvek právo požiadať o zmenu údajov v užívateľskom Účte a kedykoľvek má právo požiadať o vymazanie Účtu.
 • Vyhľadávacie roboty – sú automatizované služby tretích strán, ktoré slúžia na prehľadávanie Webových stránok automatizovaným spôsobom zvyčajne bez ľudského zásahu a tieto služby ukladajú, spracúvajú a zobrazujú informácie z Webových stránok v súlade s ich podmienkami.
 • Podmienky používania a právne dojednania – sú tieto Zásady.
 • Prevádzkovateľ –  je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva informačných systémoch osobné údaje Užívateľom v zmysle týchto Zásad.

Prevádzkovateľmi sú:

 • Občianske združenie Srdce Autizmu, Tallerova 2/4, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 51209390, Registračné číslo: VVS/1-900/90-52272.

Komentáre, multimédia a kontaktné formuláre

Komentáre – aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Na to aby ste mohli pridať komentár na Webových stránkach môžeme vyžadovať prihlásenie do vášho Účtu. Dôvodom je najmä ochrana pred spamom a zníženie množstva ukladaných dát o Užívateľoch, ktorí sa rozhodnú pridať komentár.

Ak sa rozhodnete pridať ku ktorémukoľvek článku váš komentár tak sa v našich systémoch uloží IP adresa z ktorej ste príspevok pridali a tiež niektoré ďalšie informácie ako napríklad údaje o prehliadači, ktorý ste použili. Tieto údaje však využívame výhradne a len na ochranu pred spamom. Žiadne z údajov Užívateľov nezdieľame s treťou stranou s výnimkou údajov potrebných na vyhodnotenie toho, či ide o spam.

Vaše údaje máte vždy pod kontrolou a kedykoľvek nás môžete požiadať o výpis vašich komentárov, ktoré ste na Webových stránkach zanechali. O výpis môžete požiadať priamo cez nastavenia vo vašom Účte. Alebo môžete požiadať o výpis všetkých údajov, ktoré o vás máme uložené. To môžete urobiť na tejto stránke.

Ak sa rozhodnete pridať komentár môžeme vytvoriť anonymizovaný reťazec z vašej mailovej adresy. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Niektoré komentáre pridané na Webových stránkach môžu vyžadovať našu kontrolu a schválenie. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

 • Automattic – Zásady ochrany osobných údajov služieb od Automattic nájdeš na stránke prevádzkovateľa – pozrieť podmienky

Ak si neželáte použitie vašej fotky môžete si do svojho Účtu nahrať fotku, ktorá sa bude zobrazovať namiesto tej použitej v službe Gravatar. Vlastnú fotku si môžete nahrať po prihlásení sa do svojho Profilu. Ak sa rozhodnete nahrať vlastnú fotku priamo vo svojom Účte môžete ju vo svojom Účte aj upravovať a meniť.

Multimédiá – aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Pri nahrávaní obrázkov na Webovú stránku by ste sa mal vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Užívatelia Webových stránok môžu stiahnuť a zobraziť akýkoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Ak sa rozhodnete nahrať akékoľvek obrázky, fotky, videá alebo akýkoľvek iný multimediálny obsah majte prosím na pamäti nastavenie súkromia vášho Účtu. Ak máte údaje o vašom Účte verejne dostupné budú verejne dostupné aj všetky vami nahraté obrázky.

Ak nechcete aby boli vaše obrázky viditeľné nastavte si váš Profil ako súkromný, čo môžete urobiť priamo v nastavení vášho Profilu. Ak ste si zmenili nastavenie vášho Profilu môžu sa údaje z neho naďalej zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania niektorými Vyhľadávacími robotmi (ako napríklad Google, Bing a podobne) a to aj niekoľko mesiacov po tom, čo ste sa rozhodli váš Profil nastaviť ako súkromný alebo ste si zmenili nastavenie multimédií.

Kontaktné formuláre – aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame?

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára sú všetky údaje vyplnené vo formulároch automaticky ukladané na náš server a posielané na spracovanie formou mailu alebo inou formou elektronického prenosu dát. Preto v kontaktných formulároch prosím nikdy neposielajte dôverné informácie.

Údaje vyplnené vo formulároch použijeme iba na účel, na ktorý boli poskytnuté a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Údaje môže spracovať tretia strana iba v prípade ak sa týkajú služieb, ktoré neposkytujeme priamo, ale o ich poskytovanie sa stará tretia strana.

Súčasťou informácií, ktoré sa ukladajú pri odoslaní kontaktného formulára môžu byť údaje o vašej IP adrese, o použitom prehliadači a poskytovateľovi internetových služieb. Tieto údaje používame na rozlíšenie jednotlivých Užívateľov. Súčasťou môžu byť aj údaje o vašom Účte u nás, ak ste sa pred odoslaním kontaktného formulára prihlásil do vášho Účtu.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára údaje z neho ukladáme po neobmedzenú dobu. V našich systémoch z bezpečnostných dôvodov ukladáme aj správy, ktoré vám posielame napríklad ako potvrdenie prijatia formulára, vybavenie vašej žiadosti, či samotný text odpovede, ak ste nás požiadali aj o odpoveď.

Vytvorenie účtu, správa účtu a vymazanie účtu

Vytvorenie účtu

Ak sa rozhodnete využívať niektoré ďalšie služby Webových stránok ako je napríklad pridanie vlastných článkov či vytvorenie užívateľskej recenzie musíte si vytvoriť vlastný Účet.

Vytvorenie Účtu je samozrejme bezplatné a natrvalo aj bude a rovnako bezplatné je samozrejme aj používanie Účtu a natrvalo aj bude. Pri vytvorení Účtu požadujeme vyplnenie užívateľského mena, hesla, mailovej adresy a ďalších bezpečnostných prvkov. Bezpečnostné prvky slúžia na komunikáciu s našim helpdeskom v prípade ak sa napríklad nebudete vedieť prihlásiť do vášho účtu alebo sa nebudete vedieť dostať k obnovenému heslu.

Váš Účet si aktivujete potvrdeným mailovej adresy alebo sa vyžaduje aktivácia našimi pracovníkmi, ktorí skontrolujú vyplnené údaje. Po registrácii vám môžeme poslať mail s aktivačnou linkou, ktorú bude treba potvrdiť. Ak tak neurobíte do 7 dní odo dňa vytvorenia žiadosti o registráciu tak vašu registráciu zmažeme a budete sa musieť registrovať znovu.

Aktivácia Účtu pre niektoré Webové stránky však neprebieha formou aktivačného linku. Spôsob aktivácie Účtu vám oznámime pred jeho vytvorením a tiež v potvrdzovacom maily. Pre niektoré Účty sa vyžaduje aktivácia našimi pracovníkmi. O aktivácii Účtu vás potom informujeme mailom.

Na vytvorenie Účtu neexistuje právny nárok a preto jeho vytvorenie môžeme kedykoľvek odmietnuť. Ak tak urobíme budeme vás o tom informovať. Dôvody odmietnutia vytvorenia Účtu však nezverejňujeme.

Ak máme pochybnosti o tom, že Účet vytvára ľudská bytosť (napríklad náš automatizovaný systém vyhodnotí, že účet vytvára zrejme robot) pošleme vám mailom informáciu o zablokovaní Účtu. V tomto prípade budete musieť kontaktovať helpdesk a požiadať o obnovenie Účtu.

Prečo potrebujeme vašu mailovú adresu?

Váš mail použijeme na overenie vašej identity a tiež ako potvrdenie, že sa neregistroval robot. Nemusíte mať obavu na váš mail vám nebudeme posielať žiadne informácie bez vášho súhlasu.

Občas vám môžeme poslať mail, ktorý vás bude informovať napríklad o tom, že vám niekto poslal správu alebo vás spomenul, či začal sledovať. Tieto maily sú generované automaticky a máte nad nimi plnú kontrolu. Kedykoľvek ich môžete všetky vypnúť a v tom prípade od nás nebudete dostávať žiadne maily.

Našim Užívateľom neposielame žiadny newsletter takže jeho nastavenie ani nemusíte hľadať. Na váš mail môžeme poslať bezpečnostné informácie o vašom Účte. Tieto informácie vám pošleme aj v prípade ak ste si zrušili zasielanie všetkých informačných mailov o aktivitách. Ide napríklad o informácie o podozrivých aktivitách na vašom Účte. Napríklad ak máme pochybnosti o tom, že ste sa prihlásili do vášho Účtu. Používame automatizovaný systém, ktorý nám pomáha odhaliť podozrivé aktivity na Účte a vtedy vás o takejto aktivite budeme informovať mailom.

Aké ďalšie informácie vyžadujete?

Žiadne. Od našich Užívateľov nevyžadujeme žiadne zbytočné informácie. Samozrejme vo vašom Profile nájdete možnosť vyplniť aj ďalšie informácie avšak či ich vyplníte alebo nie je na vás.

Ak sa rozhodnete akékoľvek informácie vyplniť máte možnosť hneď pri ich vyplnení zmeniť viditeľnosť tak ako uznáte za vhodné.

Aké údaje o vás môžeme spracúvať

Rozsah spracúvaných osobných údajov závisí od toho, aké služby u nás využívate. V prípade využitia služieb nákupu na diaľku môžeme napríklad spracovať aj údaje o vašej adrese, fakturačnej adrese, či dátume narodenia.

Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, platnosť dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty. Vaše identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Tieto údaje zbierame v rozsahu, ktorý nám ukladajú právne predpisy.
 • Údaje o produktoch a službách: spracúvame tiež údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb a pri jednotlivých nákupoch v prípade, ak ste u nás urobili nákup tovaru alebo služby. Zhromažďujeme tiež informácie o tom, z akých zariadení pristupujete k našim službám elektronickou cestou. To nám pomáha pri optimalizácii našich platforiem a ich ďalšom vývoji, rovnako ako pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti. Medzi tieto údaje patrí napríklad IP adresa, informácia o internetovom prehliadači a hardware zariadenia.
 • Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách, ako napríklad údaje o osobe príjemcu platby.
 • Údaje z komunikácie a interakcie: medzi tieto údaje patria napr. údaje z používania webových aplikácií, ako aj údaje z nášho vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest.
 • Profilové údaje: aby sme vám mohli ponúknuť produkty a služby vyhovujúce vašim potrebám, spracúvame údaje typu vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, miesto bydliska, rodinný stav či povolanie.
 • Geolokačné údaje: tieto údaje nám slúžia predovšetkým na zlepšovanie produktov a služieb a poskytovanie čo najvhodnejšej ponuky podľa toho, kde sa pohybujete. Tieto údaje sú zároveň využívané pri prevencii podvodných konaní. Ide o údaje spracúvané napr. pri využívaní našej aplikácie, pri používaní webových stránok či pri realizácii jednotlivých transakcií.
 • Biometrické údaje: za biometrický údaj sa považuje osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná. Biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta alebo biometrický podpis. Tieto údaje slúžia na jedinečnú identifikáciu vašej osoby a vaše údaje chránime prostredníctvom bezpečnostných zariadení v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami informačnej bezpečnosti.

Ako nastaviť viditeľnosť Profilu?

Všetky údaje, ktoré vyplníte vo vašom profile sú viditeľné pre ostatných Užívateľov. Váš Profil však môžete nastaviť aby bol súkromný. Rovnako môžete vo vašom Profile nastaviť vypnutie indexovania Vyhľadávacími robotmi. Ak ste túto zmenu vykonali môže trvať aj niekoľko mesiacov kým sa zmeny prejaví. Meniť nie je možné viditeľnosť jednotlivých polí vášho Profilu.

Aké máme procesy pri úniku dát?

V prípade ak by sme mali čo i len podozrenie na únik dát okamžite informujeme o takomto úniku všetkých Užívateľov, ktorých sa únik môže týkať. Rovnako informuje príslušné úrady o úniku dát, jeho rozsahu a dotknutých Používateľoch.

Ak ste využil možnosť nastavenia predplatného tak sa môžu ukladať v našich systémoch údaje o vašej karte alebo o vašom bankovom účte. V prípade ak ste sa rozhodli údaje vašom účte, či karte uložiť môžete ich použiť pri ďalšom nákupe alebo platbe.

Prosíme nezabudnite, že ak sa rozhodnete niektoré vaše osobné údaje označiť ako prístupné pre všetkých Používateľov sú prístupné aj pre automatizované služby, ktoré ich môžu využiť a ukladať. Nemáme žiadny dosah na služby tretích strán, ktoré dokážu vyhodnocovať, ukladať a spájať verejne dostupné informácie vo vašom Profile a kdekoľvek na Webových stránkach.

Aké automatizované spracovanie alebo profilovanie robíme s údajmi Používateľa?

Vaše údaje môžeme využiť na cielenie reklamy a môžeme ich využiť na vyhodnocovanie pre reklamné účely. V rámci spracovania vašich údajov môžeme vyhodnocovať údaje rovnakého charakteru ako je napríklad vek, miesto bydliska, zariadenie, ktoré používate na prístup a iné údaje, ktoré môžu byť pre určitú skupinu alebo časť našich Používateľov totožné či podobné.

Takto získane údaje môžu byť použité najmä, no nie len na informovanie Užívateľoch o možných priateľoch, ktorí využívajú sieť Webových stránok alebo tiež na prispôsobenie obsahu Webových stránok.

Takto získané údaje však môžu byť využité na cielenie reklamy. Webové stránky zobrazujú reklamu zo služieb ako Google Adsense alebo Etarget a pri týchto službách nedokážeme priamo ovplyvniť spracovanie vašich údajov. Priamo v týchto službách však môžete zakázať alebo obmedziť spracovanie vašich údajov.

 • Google AdSense – postupy na obmedzenie a zmenu nastavenia zobrazovania reklám zo služby Google AdSense – ako blokovať reklamu
 • Etarget – Právne informácie a informácie o spracúvaní osobných údajov – pozrieť podmienky

Ako obchodujeme s osobnými údajmi Používateľov?

Nijako. Vaše údaje sú vaše. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane pokiaľ sa táto priamo nepodieľa na poskytovaní niektorej našej služby. Aj v tom prípade má takáto tretia strana prístup len k nevyhnutne dôležitým údajov na zabezpečenie prevádzky služby.

Ak niektorú zo služieb sprostredkuje akákoľvek tretia strana, tak vás o tom vždy zreteľne informujeme pred samotným využitím takejto služby a musíte súhlasiť s podmienkami využitia takejto služby.

Ako chránime vaše údaje?

Vaše diskrétne údaje ako je napríklad heslo sa do našich databáz ukladajú zaheslované a ani technická podpora ani akýkoľvek iní požívatelia k nim nemajú prístup.

Ak stratíte vaše heslo môžete samozrejme požiadať o jeho obnovu. Pôvodné heslo vám však nevieme opätovne poskytnúť keďže je zaheslované v našich systémoch.

Údaje ktoré ste vyplnili vo vašom Profile sú verejne prístupné ak ste nezmenili nastavenie vášho Účtu alebo nastavenie viditeľnosti jednotlivých údajov.

Z akých tretích strán získavame údaje?

Údaje s tretích strán získavame najmä z analytických nástrojov na monitorovanie využívania služieb alebo na vyhodnocovanie návštevnosti Webových stránok.

 • Google – Právne informácie a informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci služieb Google – pozrieť podmienky

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho meta údaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť pozdržané na moderáciu.

Pre Užívateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich Webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich Profilu. Všetci Používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského mena). Administrátori Webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Všetky údaje sú uchovávané na dobu neurčitú – kým nepožiadate o ich vymazanie alebo ich z vášho Profilu nevymažete. Nezabudnite však, že Vyhľadávacie roboty môžu aj takto vymazané údaje naďalej uchovávať.

Aké práva máte nad vašimi údajmi?

Ak máte na ktorejkoľvek Webovej stránke Účet, alebo ste pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli.

Môžete rovnako požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Váš report potom obsahuje všetky údaje, ktoré o vás máme k dispozícii. Prosíme nezabudnite však, že niektoré údaje ako je napríklad prezývka alebo mail musíme mať uložené, inak vám nevieme poskytovať váš Účet.

Môžem zmazať Účet?

Samozrejme vždy máte možnosť požiadať nás o vymazanie Účtu. Nezabudnite však, že vašu aktivitu mohli zaznamenať napríklad Vyhľadávacie roboty a aj napriek odstráneniu Účtu budú vaše údaje naďalej dostupné.

Z bezpečnostných dôvodov môžu nastať situácie kedy vymazanie tvojho Účtu neumožníme. Je to napríklad v prípade ak nás o vaše údaje požiadali policajné či iné orgány verejnej moci, ktoré sú na to oprávnené. V súlade s týmito Zásadami však posudzujeme každú takúto žiadosť jednotlivo.

Kam posielame vaše údaje?

Komentáre a ďalší obsah Webových stránok návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Váš obsah tak môžeme dočasne alebo trvalo blokovať pre podozrenie, že ide o spam alebo pre podozrenie, že ste robot.

Ak váš obsah zablokujeme môžete sa na nás obrátiť a ak dokážete, že nejde o spam môžeme naše rozhodnutie prehodnotiť.

Vaše osobné údaje tiež môžu byť spracúvane službami tretích strán na automatické vyhodnocovanie aktivít a tiež napríklad objednávok. Takýto prenos vždy uskutočňujeme zabezpečeným spôsobom aby sme minimalizovali riziko straty, odcudzenia alebo neoprávneného získania údajov pri ich prenose.

Súbory cookies

Aké súbory cookies spracúvame?

Ak pridáte komentár na Webovej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste sa nemuseli opätovne prihlasovať pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máš na Webovej stránke Účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho Účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Tieto súbory cookies sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na Webových stránkach môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a si prihlásený.

Ako nastaviť cookies vo webových prehliadačoch?

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Aké cookies na webových stránkach využívame?

Na ukladanie osobných nastavení

Pomáhajú nám identifikovať vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si vaše nastavenia zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických záznamov

Počas každej návštevy používajú naše Webové stránky analytický software. Medzi tieto patria napríklad Google Analytics, WordPress.com a ďalšie analytické nástroje. Ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše Webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať vás buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si vaše voľby (napr. meno používateľa) a umožňujú využívať rozšírené a osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky (napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod.). Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

Na cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich Webových stránkach na základe sledovania správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu Používateľov, ktorých zaujala. Na zobrazovanie reklám a inzercie využívame reklamnú službu Google AdSense a Etarget.

Ako cookies tretích strán využívame?

Webové stránky využívajú službu Google Analytics a tiež nástroj WordPress.com na vyhodnocovanie aktivít a návštevnosti. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám Užívateľa, naša Webová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies.

Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto Webovej stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie Webovej stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi Webovej stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie Webovej stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: na stránke Google. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na stránke Google.

Naše kontaktné údaje

Naše kontaktné údaje a aktualizácia Zásad

Kontaktovať nás môžete pomocou kontaktného formulára.

Tieto Zásady vstúpili do platnosti 31.01.2021 00:01. Od tohto momentu sa na všetkých Používateľov vzťahujú tieto aktualizované Zásady.

Zásady sme dopĺňali o nové a presnejšie informácie a tiež sa pridali nové ustanovenia, ktoré sa týkajú napríklad mazania Účtu či možného blokovania Účtu.

Spresnili sme tiež informácie, ktoré o vás zbierame a ukladáme a tiež sme spresnili čo s vašimi údajmi robíme. Opravili sme aj niektoré chyby, ktoré ste nám nahlásili. Nemenili sme spôsob ani rozsah spracovania vašich údajov.

Doplnili sme tiež informácie o všetkých Webových stránkach a tiež údaje o možnosti využitia Účtu.

V prípade žiadosti o kópiu vašich údajov môžete využiť formulár nižšie. Rovnako môžete využiť formulár v prípade ak požadujete výmaz vašich osobných údajov.

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nám napísať…

NAPÍŠTE NÁM