Sociálne skupinky

AUTIZMUS A SOCIÁLNE ZRUČNOSTI Oboznámenie sa s pravidlami v úvode stretnutia. Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinová porucha charakterizovaná narušením v oblasti sociálnej komunikácie a interakcie a tiež prítomnosťou repetitívnych a stereotypných prejavov správania. Deti s autizmom majú určité sociálne deficity a vzorce správania, ktoré sú najviac viditeľné až v čase, kedy sa začlenia do kolektívu. Veľakrát ide o správanie ako:

Ako naučiť dieťa reagovať na meno?

(Dr. Mary Lynch Barbera – The verbal behavior approach) Jednou z možností ako naučiť dieťa reagovať na meno je prestať ho používať spolu s inštrukciou. Neustále používanie mena s požiadavkou, je meno párované s negatívnou skúsenosťou: Matej, poď sem! Matej, dotkni sa nosa! Matej, vyskoč! čiže s averzívnym/nepríjemným podnetom (musí niečo urobiť). Ak obmedzíte používanie mena dieťaťa a hlavne ak kladiete požiadavku,

Existuje ABA terapia?

Aplikovaná behaviorálna analýza vychádza z vednej disciplíny nazvanej behaviorálna analýza, čo znamená, že aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) je veda. Aplikovaná behaviorálna analýza nie je terapia pre deti s poruchou autistického spektra (PAS). Jej využitie je možné vidieť v rôznych odvetviach ako je rehabilitácia, psychológia, prevencia, gerontológia, business a iných. Behaviorálna analýza ako veda o správaní nám napomáha pochopiť čo je správanie,

Publikácie a články

V tejto sekcií nájdete recenzované články a štúdie z oblasti aplikovanej behaviorálnej analýzy v slovenskom a českom jazyku. HREBEŇÁROVÁ, L., TRELLOVÁ, I. ABA ako na prax orientované štúdium – možnosti a limity jeho implementácie na Slovensku. In: Reflexie vývoja a trendy rozvoja špeciálnej pedagogiky na Slovensku v medzinárodnom kontextoch: zborník. Bratislava: Iris, 2016, s. 249 – 259. ISBN

Ľudské správanie

Správanie je všetko čo človek urobí alebo povie. Správanie má jednu alebo viac merateľných dimenzií. Merať môžeme: Frekvenciu správania – ako často sa správanie objaví. Napr. koľko krát sa žiak počas hodiny prihlási Dĺžku správania – ako dlho správanie trvá. Napr. ako dlho niekto cvičí Intenzitu správania – fyzická sila, ktorú v správaní vynaložíme. Napr. akou

Vie rozprávať ale od konverzácie to má stále ďaleko?

Celé dni si štebocú ako také vtáčatka, vedia si veci pomenovať, niekedy vypýtať to, čo veľmi chcú ale akonáhle sa ich niečo opýtame alebo dáme inštrukciu zopakuj po mne, odvrátia zrak, nohy na plecia a sú späť vo svojich obľúbených aktivitách. Problém spočíva v tom, že nemáme kontrolu nad vokálnym správaním dieťa (z ang. echoic control).

Máme diagnózu autizmus, čo teraz?

Tesne po potvrdení diagnózy autizmus, začína kolobeh zisťovania, hľadania, pátrania ako čo najlepšie pomôcť svojmu dieťaťu. Ak si nie ste istý ako a čo môžte hneď po diagnostike robiť prečítajte si nasledujúci odkaz. A ak aj diagnózu ešte nemáte ale tušíte, že niečo sa nevyvíja tak ako by malo, tak vám nasledujúce informácie budú tiež

Čo pod stromček? Inšpirácie na vianočné darčeky

Mnohé deti píšu Ježiškovi listy, priam zoznamy svojich prianí. Čo ale deti, ktoré takýto list napísať nevedia? Rozhodli sme sa, že Vám aj Jemu trošku pomôžeme a prinášame Vám niekoľko nápadov a inšpirácií. Okrem pyžama, ponožiek a svetra patrí k vianočným darčekom určite aj kniha. Pre tých menších určite odporúčame krásne interaktívne knižky zo série MiniPédia. Či

Ako naučiť dieťa s autizmom komunikovať prostredníctvom upraveného posunkového jazyka

Deti, ktoré ešte nerozprávajú, sú často veľmi frustrované a vyskytuje sa u nich veľa krát problémové správanie, ktoré je výsledkom toho, že nemôžu požiadať o to, čo chcú. Naopak rodič môže byť frustrovaný správaním, aké ich dieťa má pri vyjadrovaní svojich potrieb. Používanie posunkového jazyka môže pomôcť dieťaťu rozvíjať komunikáciu. Môže mu poskytnúť spôsob, ako

Go to Top