Deti, ktoré ešte nerozprávajú, sú často veľmi frustrované a vyskytuje sa u nich veľa krát problémové správanie, ktoré je výsledkom toho, že nemôžu požiadať o to, čo chcú. Naopak rodič môže byť frustrovaný správaním, aké ich dieťa má pri vyjadrovaní svojich potrieb.

Používanie posunkového jazyka môže pomôcť dieťaťu rozvíjať komunikáciu. Môže mu poskytnúť spôsob, ako vyjadriť svoje potreby, ktoré nemusia vyjadrovať plačom alebo záchvatmi hnevu, a tak postupne eliminujú frustráciu a podporujú efektívnu komunikáciu.

Posunky sú výborná forma komunikácie u ranných študentov, ktorí nerozprávajú. Jedným z dôvodov je, že posunky sú „prenosné“ a dieťa ich má stále so sebou, na rozdiel od výmenných obrázkov, kde dieťa musí myslieť na to, aby si ich zobralo všade kam ide.

Dvoj – troj ročné dieťa je stále v pohybe, obľubuje aktivity ako skákanie, točenie, šteklenie alebo behanie. Sú to aktivity, ktoré sa ťažšie vyjadrujú obrázkom a pri ktorých sa stráca prirodzenosť a zábava, ak dieťa musí nájsť knihu s obrázkami a vyhľadať obrázok ak chce v aktivite pokračovať.

Používanie posunkov u nevokálnych detí zvyšuje akceptáciu fyzických promptov (pomoci) a zlepšuje zručnosť imitovať. Výskum ukázal, že ak je znak sprevádzaný hovoreným slovom, zlepšuje sa aj vokalizácia.

Viac ako naučiť dieťa, ktoré nerozpráva posunky nájdete v nasledujúcom článku.