(Dr. Mary Lynch Barbera – The verbal behavior approach)

Jednou z možností ako naučiť dieťa reagovať na meno je prestať ho používať spolu s inštrukciou. Neustále používanie mena s požiadavkou, je meno párované s negatívnou skúsenosťou: Matej, poď sem! Matej, dotkni sa nosa! Matej, vyskoč! čiže s averzívnym/nepríjemným podnetom (musí niečo urobiť). Ak obmedzíte používanie mena dieťaťa a hlavne ak kladiete požiadavku, pomôžete tým ku konkrétnemu učeniu reagovania na meno. 

Ako teda naučiť dieťa reagovať na meno? Stratégia k učeniu mena:

Všetkým v okolí povedzte, aby prestali na nejaký čas používať meno Vášho dieťaťa alebo aspoň limitovali jeho používanie počas dňa.

 

Zoberieme najsilnejšie posilnenia (odmeny), ktoré dieťa má – chipsy, cukríky, bubliny, vláčiky… . Pamätajte, ak chcete aby dieťa reagovalo na svoje meno, správanie musí byť posilňované. Ak sociálna interakcia nie je ešte posilňujúca pre dieťa, pochvala nebude fungovať ako posilnenie. 

 

Nechajte dieťa hrať sa, zabávať sa. Vyslovte jeho meno a hneď sa dotknite jeho ramena, prípadne ak je to potrebné otočte ho a dajte mu obľúbenú vec (chips alebo bubliny) – tým posilňujete jeho správania, v našom prípade je to reagovanie na meno. Upozornenie: očný kontakt nie je potrebný! 

Postupne odstraňujte svoj prompt (pobadanie) tým, že stojíte trošku ďalej od neho alebo sa dotknete jeho ramena o niečo neskôr (o sekundu alebo dve neskôr). Správanie diferenciálne posilnite – ak sa dieťa otočí samostatne smerom k Vám potom ako vyslovíte jeho meno, dajte mu viac, to znamená viac lentiliek, dlhšie šteklenie, nadšenejšiu slovnú pochvalu.

Týmto spôsobom naučíte Vaše dieťa reagovať na meno.  Dieťa sa naučí, že ak je jeho meno vyslovené nasledujú dobré veci (bubliny, spievanie, cukrík…). Toto učenie môžete robiť kedykoľvek počas dňa.  

Originál video Dr. Barbera: https://www.youtube.com/watch?v=y_66HnrDPIQ