Celé dni si štebocú ako také vtáčatka, vedia si veci pomenovať, niekedy vypýtať to, čo veľmi chcú ale akonáhle sa ich niečo opýtame alebo dáme inštrukciu zopakuj po mne, odvrátia zrak, nohy na plecia a sú späť vo svojich obľúbených aktivitách.

Problém spočíva v tom, že nemáme kontrolu nad vokálnym správaním dieťa (z ang. echoic control). Vokálna imitácia alebo echo ako to v aplikovanej behaviorálnej analýze (ABA) voláme vám zaručene pomôže nie len pri učení jazyka, intraverbálnych reakcií (odpovede na otázky), pomenovaní neznámych predmetov a javov ale tiež pri socializácii.

Skrátka bez vokálnej imitácie sa ďaleko nepohneme.

Ponúkame vám pár tipov ako začať s vokálnou imitáciou

Začnite opakovať zvuky po dieťati, hlavne ak sú to zvuky podobné reči  (hlásky, slabiky). Ak nastane interakcia, nadšene dieťa pochváľte. To znamená, že ak dieťa spontánne povie ahmmm a vy po ňom zopakujete ahmmm a ono na vás pozrie a zopakuje to znova (ahmmm) tak ho pochváľte, “áno, supeeeeer ahmmm, ahmmm, krásne si to povedal.

Sústreďte sa na to, že dieťa po vás zopakuje aspoň niečo, čo sa podobá na váš vzor, posilnite akékoľvek priblíženie k správnej odpovedi, výslovnosť sa bude opravovať neskôr.

Začnite s imitovaním slov, ktoré si dieťa spontánne vokalizuje. Počas dňa si zapisujte zvuky, ktoré dieťa vydáva samostatne a otestujte, či ich po vás zopakuje vždy keď to chcete vy.

Na učenie vokálnej imitácie si nachystajte tie najlepšie odmeny. Také, ktoré dieťa nebude mať po čas dňa vôbec dostupné.

Vokálna imitácia sa najlepšie učí pri zábavných a fyzických aktivitách ako hojdanie, šteklenie, behanie, ťahanie za nohy, skákanie na trampolíne, čiže pri aktivite, ktorá je sama o sebe posilňujúca a pri ktorej učenie vokálnej imitácie vyzerá viac ako hra než učenie

Slová, ktoré učíte alebo ich máte zvládnuté si napíšte na kartičky, aby ste vždy mali prehľad, čo už má dieťa zvládnuté a čo ho ešte musíte naučiť.

         Generalizujte inštrukcie- povedz, zopakuj po mne, povedz tak isto …

 Pri učení vám môže dopomôct aj metóda, pri ktorej prechádzate z motorickej imitácie na vokálnu. Predpoklad je že dieťa má motorické imitácie zvládnuté a konzistentne ich po vás bez váhania zopakuje.

Pri učení začnite so zručnosťami, ktoré sú pre dieťa ľahké. Z oblasti motorickej imitácie, vyberte 4 až 5 zvládnutých zručností a po rýchlych motorických imitáciách zadajte inštrukciu povedz. Bude to vyzerať napríklad takto: “Urob toto“ (zatlieskaj)“Urob toto” (ruku na usta) “Urob toto” (ruky hore)“Urob toto” (pobúchaj po stole) “povedz baba”.

Neučte veľa rôznych slov, učte 2 až kým ich nezvládne.

Slová, ktoré zvládne imitovať po vás, generalizujte na inú osobu.

A čo ak sa stane, že dieťa po vás zopakuje aj pôvodnú inštrukciu, čiže “echo”, všetko čo počuje?

V tomto prípade postupujte nasledovne. Ihneď po vašej inštrukcii promptujte správnu odpoveď. Nečakajte ani sekundu kým dieťa zopakuje inštrukciu. Napríklad:  Dospelý: „Povedz lopta“, Dospelý: „Lopta“, dieťa „lopta“. Prompt môže byť vyslovený o niečo hlasnejšie ako inštrukcia.

A na záver už iba dodáme: Nevzdávajte sa! Opakujte! Precvičujte! Nie kvantita ale kvalita je dôležitá!