• 2021 – Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami
  • 2021 – Registered Behavior Technician, training
  • 2022 – Výuka sociálních a skupinových instrukcí
  • 2022 – Výuka mandů – žádostí u dítěte s PAS
  • 2022 – Řešeni problémového chování u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami dle metodiky ABA
  • 2022 – Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku I
  • 2022 – Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku II
  • 2022 – Podpora sociálne prijateľného správania u detí s PAS a inými NVP
  • 2023 – Senzorické stratégie v škole a doma – 2023
  • 2023 – Kurz prvej pomoci
  • 2023 – pasSEMESTER Intenzívní on-line vzdělávání „PAS problematiky“