Infra Slovakia – Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami- 2021

Registered Behavior Technician, training – Autism Partnership Foundation – 2021

Modrý kruh -Výuka sociálních a skupinových instrukcí – 2022

Modrý kruh – Výuka mandů – žádostí u dítěte s PAS- 2022

Modrý kruh – Řešeni problémového chování u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami dle metodiky ABA – 2022

Modrý kruh – Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku I – 2022

Modrý kruh – Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku II – 2022

Modrý kruh- Podpora sociálne prijateľného správania u detí s PAS a inými NVP – 2022

Rozvoj dieťaťa- Senzorické stratégie v škole a doma – 2023

Kurz prvej pomoci – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  – 2023