Odborný seminár – Hous – Tree – Person test – Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. – 2019

Odborný seminár – Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania – modul 1 a 2 – OZ Fantastická – 2019

Konziliárny odborný workshop Diferenciálna diagnostika dyskalkúlie – Centrum Mirabilis – 2020

Rozprávkový program Mirabilis na rozvoj grafomotoriky – Centrum Mirabilis – 2020

Konziliárny odborný workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika – Centrum Mirabilis – 2020

Inovačné vzdelávanie – Anglický jazyk pre učiteľov 1. st. ZŠ a materských škôl – 2021

Registered Behavior Technician, training – ­ Autism Partnership Foundation – 2022

Kurz prvej pomoci – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  – 2023