Registered Behavior Technician, training – Autism Partnership Foundation – 2021

Skríning a diagnostika autizmu. Workshop. – ACVA – 2022

Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania – prof. Vágnerová – 2023

Kurz prvej pomoci – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  – 2023

Základný kurz Bazálnej stimulácie INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. – 2023