Modul 1„Teoretické východiská“- Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s poruchou autistického spektra – 2019

ADHD ve školní praxi-definice, příčiny a projevy – 2020

Praktické tipy pro motivaci žáku se SVP – 2020

Registered Behavior Technician, training – Autism Partnership Foundation – 2021

Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami -2021

Nácvik na toaletu pro děti s PAS a jiními neurovývojovými poruchami s využitím aplikované behaviorálni analýzy – 2021

Úvod do problematiky častých porúch příjmu potravy u dětí – 2022

Kurz prvej pomoci – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  – 2023