Teaching communication skills to children with autism and other developmental disabilities (VINCENT J. CARBONE, ED.D., BCBA-D) – 2017

Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy (Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA) – 2018

Základný kurz bazálnej stimulácie (PHDR. Karolína Friedlová) – 2018

Aplikovaná behaviorálna analýza: praktický nácvik protokolov (Mgr. Dita Chapman, BCBA) – 2019

Letná škola aplikovanej behaviorálnej analýzy (AMIRIS DI PUGLIA, BCBA) – 2019

Nácvik každodenních dovedností u dětí s autizmem: Jídlo, spánek, toaleta (Ivana Krstovska-Guerrero, BCBA

Workshop VB-MAPP (Laura Fergusson, BCBA) – 2019

Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku I (Mgr. Dita Chapman, BCBA) – 2020

Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníku II (Mgr. Dita Chapman, BCBA) – 2021

Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP (Positive behavior support – PBS) (Mgr. Dita Chapman, BCBA) – 2022

Kurz prvej pomoci – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  – 2023