MIMORIADNY OZNAM 
Od štvrtka 12.3.2020 je naše centrum zatvorené až do odvolania. Tieto preventívne opatrenia sme prijali na základe šírenia vírusu COVID-19. O opätovnom otvorení nášho centra budeme včas informovať. 
                                                                                                                                Ďakujeme za pochopenie.
Združenie Srdce autizmu vzniklo v roku 2018 a má za cieľ podporiť a ochraňovať zdravie detí so zdravotným znevýhodnením (v ďalšom texte ZZ), formou vzdelávania detí a ich rodičov, ako aj poskytovania poradenstva a konzultácií rodinám detí a osôb so ZZ a podporovanie edukačných a liečebných postupov zahŕňajúcich spoluprácu slovenských, ale aj zahraničných odborníkov. Naše združenie spolupracuje hlavne s odborne vyškolenými ABA terapeutmi, pod supervíziou certifikovaného behaviorálneho analytika  Mgr. Ivany Trellovej, BCBA (Board Certified Behavior Analyst), no nebráni sa spolupráci ani iných odborníkov, ktorí sa tak ako my špecializujú na pomoc rodinám detí s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami. Služby, ktoré so spolupracujúcimi subjektami Srdce autizmu poskytuje zahŕňa individuálne sedenia, konzultácie a tiež odborné prednášky pre rodičov a odbornú verejnosť, vďaka ktorým sa zvyšuje povedomie o ABA.