Úvod intervencie – Ako začať pracovať s dieťaťom?

Dátum: 30.6.2022 od 13:30 – 15:00 hod. Registrácia ukončená

Počas školenia sa rodič dozvie, ako si pripraviť prostredie na učenie nových zručnosti, ako si popri ďalších povinnostiach v domácnosti vytvoriť čas na …

VIAC

Učenie komunikácie I – Ako naučiť dieťa vyjadriť čo chce?

Dátum: 6.7.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Počas školenia sa rodič dozvie podľa čoho vyberať alternatívnu formu komunikácie v prípade, že vokálna reč absentuje, ktoré slová učiť ako prvé, ako pripraviť aktivity na učenie

VIAC

Učenie komunikácie II – Ako naučiť dieťa vyjadriť čo chce?

Dátum: 13.7.2022 od 13:30 – 15:00 hod.

Počas školenia sa rodič dozvie ako učiť a rozvíjať komunikáciu, ako použiť efektívne prompty (nápovedy), ako reagovať na problémové správanie ak dieťa niečo chce (komunikačná fuknkcia),…

VIAC

Inštruktážna kontrola pri učení – Ako docieliť, aby sa dieťa chcelo učiť?

Dátum: 27.7.2022 od 13:30 – 15:00 hod

Počas školenie sa rodič dozvie čo je to posilnenie správania a ako princíp posilnenia využiť pri učení nových zručností. Zároveň sa …

VIAC

Nácvik hygienických návykov – Ako odstrániť plienky?

Dátum:

Počas školenie sa rodič dozvie kedy je dieťa pripravené na odplienkovanie, kroky odplienkovanie, kedy je vhodné učiť…

VIAC

Problémové správanie I – Ako zistiť prečo sa tak dieťa správa?

Dátum:

Počas školenia sa rodič dozvie rozdiel medzi topografiou a funkciou správania, ako správane identifikovať funkciu (dôvod) správania, ako …

VIAC

Problémové správanie II – Ako eliminovať výskyt problémové správanie?

Dátum: 

Počas školenia sa rodič dozvie rozdiel medzi proaktívnymi a reaktívnymi stratégiami riešenia problémového správania, kedy a ako reagovať na problémové správanie, ako identifikovať absentujúce…

VIAC

Učenie imitácie – Ako naučiť dieťa učiť sa z prirodzeného prostredia?

Dátum:

Počas školenia sa rodič dozvie prečo je učenie imitácie dôležité a kedy s učením imitácie začať, čo učiť ako prvé, ako učiť imitáciu a aké prompty (nápovedy) používať, ako generalizovať naučenú imitáciu do bežných aktivít, ako rozvíjať spontánnu imitáciu…

VIAC