Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie ako učiť a rozvíjať komunikáciu, ako použiť efektívne prompty (nápovedy), ako reagovať na problémové správanie ak dieťa niečo chce (komunikačná fuknkcia), ako zvyšovať a posilňovať vokalizáciu.  Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: termín školenia bude zverejnený neskôr

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.

Prihlásiť sa