Školenie je určené pre rodičov detí predškolského a mladšieho školského veku s diagnózou porúch autistického spektra (PAS) alebo podozrením na diagnózu PAS. Počas školenie sa rodič dozvie kedy je dieťa pripravené na odplienkovanie, kroky odplienkovanie, kedy je vhodné učiť pýtať sa toaletu, čo robiť ak nehody pretrvávajú. Počas školenia je možná otvorená diskusia a odpovede na otázky k preberanej téme.

Lektorka: Mgr. Ivana Trellová, PhD., BCBA

Dátum: 6.7.2023 o 17:00 – 18:30 Prihlasovanie ukončené

Forma: online (link na prihlásenie bude zaslaný po zaplatení poplatku)

Cena: 15 Eur/osoba; (klienti centra Srdce Autizmu: 10 Eur/osoba)

Poznámka: Školenie sa otvorí po prihlásení min. 3 ľudí. Informácie k platbe dostane každý účastník po zaregistrovaní. Platbu je potrebné uhradiť pred začatím školenia. Link na prihlásenie bude posielaný až po prijatí platby na účet centra. Platbu nie je možné stornovať. V prípade neúčasti na školení, bude rodičovi pridelený kredit, ktorý môže využiť na ďalšie školenie.

Prihlásiť sa