PaedDr. Ivana Králiková

Teaching communication skills to children with autism and other developmental disabilities (VINCENT J. CARBONE, ED.D., BCBA-D) - 2017 Úvod do aplikovanej behaviorálnej analýzy (Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA) - 2018 Základný kurz bazálnej stimulácie (PHDR. Karolína Friedlová) - 2018 Aplikovaná behaviorálna analýza: praktický nácvik protokolov (Mgr. Dita Chapman, BCBA) - 2019 Letná škola aplikovanej behaviorálnej analýzy

Mgr. Iveta Tomková

Odborný seminár – Hous – Tree – Person test – Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. – 2019 Odborný seminár – Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, dyskalkúlie a správania - modul 1 a 2 – OZ Fantastická – 2019 Konziliárny odborný workshop Diferenciálna diagnostika dyskalkúlie – Centrum Mirabilis – 2020 Rozprávkový program

Mgr. Lenka Nadányi, PhD.

Registered Behavior Technician, training - Autism Partnership Foundation – 2021 Skríning a diagnostika autizmu. Workshop. – ACVA – 2022 Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania - prof. Vágnerová – 2023 Kurz prvej pomoci - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  - 2023 Základný kurz Bazálnej stimulácie INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. –

Mgr. Martina Sáričková

Modul 1„Teoretické východiská“- Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s poruchou autistického spektra - 2019 ADHD ve školní praxi-definice, příčiny a projevy - 2020 Praktické tipy pro motivaci žáku se SVP – 2020 Registered Behavior Technician, training - Autism Partnership Foundation - 2021 Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami -2021 Nácvik na toaletu pro děti s PAS a

Ing. Eva Uhlíková Ozoráková

Vzdelávací seminár – Oblasť aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a Montessori filozofia, Štarková - 2017 Vzdelávací seminár – Oblasť Geografia, Zoológia, Botanika a Montessori filozofia, Štarková -  2017 Vzdelávací seminár – Oblasť materinský jazyk a Montessori filozofia, Štarková -  2017 Vzdelávací seminár – Oblasť Matematika – Aritmetika I.,II. a Montessori filozofia, Štarková – 2019 ADHD

Mgr. Dominika Macková

Infra Slovakia - Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami- 2021 Registered Behavior Technician, training - Autism Partnership Foundation - 2021 Modrý kruh -Výuka sociálních a skupinových instrukcí – 2022 Modrý kruh - Výuka mandů - žádostí u dítěte s PAS- 2022 Modrý kruh - Řešeni problémového chování u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami dle metodiky ABA –

PaedDr. Katarína Hucková

Výuka komunikačných dovedností u dětí s PAS a jinými vývojovými poruchami. Dr. Carbone, BCBA-D – 2017 Úvod do aplikované behaviorální analýzy – přípravný kurz pro behaviorální  techniky, Masarykova univerzita – 2017 Aplikovaná behaviorální analýza - Podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí. Amiris Dipuglia, BCBA – 2018 Aplikovaná behaviorálna analýza vo vzdelávaní detí s PAS,

Go to Top